Fancy a discount on your order? Click Here
Shopping Basket

 

Fancy a discount on your order? Click Here

Queen Of The Kitchen / Ffedog Brenhines y Gegin Personalised Apron

ATP-WG/QOTKPA
Queen Of The Kitchen / Ffedog Brenhines y Gegin Personalised Apron product image

Queen Of The Kitchen / Ffedog Brenhines y Gegin Personalised Apron

ATP-WG/QOTKPA
£12.99
Customer Star Rating Average rating based on 1 review
Product Details
This personalised apron crowns your lucky recipient as the 'Brenhines y Gegin' and is sure to be loved by anyone who enjoys spending time in the kitchen, cooking tasty treats and baking sweet snacks.

The top of the apron has an illustration of a pink coloured crown followed by your chosen name with the words 'Queen of the Kitchen' written in a swirling pink font. At the bottom of the apron we print your personal message to add a truly special touch to this wonderful gift.

It's a great gift idea for any woman who enjoys spending time in the kitchen whether it's for Mum on Mother's Day, Grandma's birthday or just a friend at Christmas.

Size: The apron measures approximately 85cm by 62cm and has a maximum printable area of A3.

Made from 100% Polyester.

Welsh Translation

Mae'r ffedog hyn coroni eich derbynnydd lwcus fel 'Brenhines y Gegin ' ac yn siŵr o gael ei garu gan unrhyw un sy'n mwynhau treulio amser yn yr gegin yn coginio cacennau blasus ac pobi byrbrydau melys.

Mae pen uchaf y ffedog gyda darlun o goron lliw pinc gyda enw'r derbynnydd gyda'r geiriau 'Brenhines Y Gegin ' wedi ei ysgrifennu mewn ffont sgript pinc. Ar waelod y ffedog rydym yn argraffu eich neges bersonol i ychwanegu'r elfen personol at anrheg arbennig.

Mae'n syniad anrheg gwych ar gyfer unrhyw fenyw sy'n mwynhau treulio amser yn y gegin. Ar gyfer Mam ar Sul y Mamau, pen-blwydd Nain neu anrheg i ffrind ar adeg y Nadolig.

Gwybodaeth: Mae'r Ffedog wedi cael ei wneud o 100% polyester ac yn mesur 85cm x 62cm gyda'r maint argraffu fwyaf o A3.
Customer Star Reviews (1)