Fancy a discount on your order? Click Here
Shopping Basket

 

Fancy a discount on your order? Click Here

King of The Kitchen Apron - Ffedog Brenin y Gegin

ATP-WG/PKOTKA
King of The Kitchen Apron - Ffedog Brenin y Gegin product image
King of The Kitchen Apron - Ffedog Brenin y Gegin product image

King of The Kitchen Apron - Ffedog Brenin y Gegin

ATP-WG/PKOTKA
£12.99
* Required field
Customer Star Rating Average rating based on 1 review
Product Details
This personalised apron crowns your lucky recipient as the 'Brenin y Gegin and is sure to be loved by anyone who enjoys spending time in the kitchen cooking tasty cakes and pies. Whether they see themselves as the next Paul Hollywood or the next Jamie Oliver, this apron fits the bill.

The top of the apron has an illustration of a blue coloured crown followed by your chosen name with the words 'King of the Kitchen' written in a swirling blue font. At the bottom of the apron we print your personal message to add a truly special touch to this wonderful gift.

It's a great gift idea any man who enjoys spending time in the kitchen whether it's for Dad's, Brother's or Grandparents birthday or just a friend at Christmas.

Size: Apron measures 85cm x 62cm with a maximum printing size of A3 and is made from 100% polyester.

Welsh Translation

Mae'r ffedog hyn coroni eich derbynnydd lwcus fel 'Brenin y Gegin' ac yn siŵr o gael ei garu gan unrhyw un sy'n mwynhau treulio amser yn yr gegin yn coginio cacennau blasus. Os ydynt yn gweld eu hunain fel y Paul Hollywood neu'r Jamie Oliver nesaf, mae'r ffedog yma yn berffaith.

Mae pen uchaf y ffedog gyda darlun o goron lliw glas gyda enw'r derbynnydd gyda'r geiriau 'Brenin y Gegin' wedi ei ysgrifennu mewn ffont sgript glas. Ar waelod y ffedog rydym yn argraffu eich neges bersonol i ychwanegu'r elfen personol at anrheg arbennig.

Mae'n anrheg gwych i unrhyw ddyn sy'n mwynhau treulio amser yn y gegin. Tadau, Brodur, Theidiau neu a pen-blwydd neu ddim ond gyfaill adeg y Nadolig.

Gwybodaeth: Mae'r Ffedog wedi cael ei wneud o 100% polyester ac yn mesur 85cm x 62cm gyda'r maint argraffu fwyaf o A3.
Customer Star Reviews (1)